Pogrebni troškovi su neminovnost i dodatna otežavajuća okolnost za svakoga u najtežim trenucima za porodicu. Tokom dugogodišnjeg rada uspostavili smo sistem pružanja posebnih usluga i pomoći kod administrativnih poslova kada je u pitanju naplata pogrebnih troškova naših klijenata, kako bi smo im pomogli koliko god je to u našoj moći.

Po dugogoišnjem iskustvu našim klijentima kompletiramo dokumentaciju za ostvarivanje prava članova porodice kada je u pitanju naplata pogrebnih troškova od Fonda PIO.

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za naknadu pogrebnih troškova:

  • 1. Izvod iz matične knjige umrlih
  • 2. Lična karta pokojnika
  • 3. Lična karta podnosioca zahteva (ko naplaćuje pogrebne troškove)
  • 4. Ček od penzije pokojnika (poželjno poslednji)
  • 5. Račun za pogrebnu opremu

Pogrebni troškovi stižu poštom podnosiocu zahteva na adresu iz lične karte u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a zaostale penzije do dana smrti u narednom isplatnom periodu.

Dostupni smo 24/7

Za vas smo dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, kako bi ste odmah po nastupanju smrtnog slučaja, u najkraćem mogućem roku, mogli dogovoriti sve detalje i osloniti se na nas.